Tarieven en werkwijze

Ekker Advocatuur hanteert een standaard uurtarief. Indien de zaak en de werkzaamheden zich daarvoor lenen, kan echter maatwerk in de tariefstructuur worden geboden. Zo kan een vast bedrag worden afgesproken voor af te bakenen werkzaamheden (fixed fee). Daarnaast kan voor particulieren, non-profit organisaties en in zaken met een algemeen belang een verlaagd uurtarief worden gehanteerd.

‘No cure no pay’– afspraken zijn in Nederland niet toegestaan. Wel kan Ekker Advocatuur tegen een sterk verlaagd uurtarief werken in ruil voor een evenredige bonus bij het behalen van een vooraf vast te leggen positief resultaat (succes fee).

Ekker Advocatuur brengt geen kantoorkosten in rekening.

Bij het aangaan van de cliëntrelatie worden de afspraken over de dienstverlening en de overeengekomen voorwaarden altijd schriftelijk vastgelegd.

Kantoorinformatie

Ekker Advocatuur is als advocatenkantoor ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) en is gebonden aan de Advocatenwet en de gedragsregels en verordeningen van de NOvA. Zie www.advocatenorde.nl voor meer informatie.

De rechtsgebieden waarop Ekker Advocatuur actief is, zijn omschreven op de website van de NOvA en vallen onder de hoofdgebieden Informatica / ICT-recht, privacyrecht, civiel recht / verbintenissenrecht en burgerlijk procesrecht (litigation).

Ekker Advocatuur is gevestigd aan de Panamalaan 6 G, 1019 AZ te Amsterdam, telefoonnummer +31 (0)20 896 5137. Ekker Advocatuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 75086913. Het btw-identificatienummer (btw-id) van Ekker Advocatuur is NL001646629B72.

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Ekker Advocatuur zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden beperken de beroepsaansprakelijkheid van Ekker Advocatuur tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te weten € 500.000,- per incident. Ook bepalen de voorwaarden onder meer dat Nederlands recht van toepassing is en dat eventuele  geschillen met betrekking tot de dienstverlening door de rechter te Amsterdam worden beslecht indien geen oplossing wordt bereikt via de Kantoorklachtenregeling.

Kantoorklachtenregeling

Ben u ondanks de inzet van Ekker Advocatuur niet tevreden over de dienstverlening of over bijvoorbeeld de hoogte van een declaratie? U kunt uw klacht dan eerst voorleggen door middel van de Kantoorklachtenregeling van Ekker Advocatuur.

Derdengelden

Ekker Advocatuur beschikt niet over een Stichting Derdengelden en kan derhalve geen derdengelden in ontvangst nemen.