Anton Ekker

Als advocaat adviseer, contracteer en procedeer ik over de juridische aspecten van grootschalige en complexe gegevensverwerkingen, met een focus op het privacy- en ICT-recht.

Door mijn ruime ervaring met verschillende typen klanten en juridische vraagstukken heb ik snel een beeld van de belangrijkste kansen en obstakels. Ik streef altijd naar pragmatische oplossingen en naar persoonlijk en informeel contact met de cliënt.

Van 2009 tot 2014 was ik juridisch adviseur van het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz). In deze functie heb ik specifieke expertise opgedaan op het gebied van eHealth en elektronische gegevensverwerking in de zorg.

Voorafgaand aan mijn loopbaan in de advocatuur promoveerde ik bij het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam op de grondrechtelijke bescherming van anonieme communicatie.

Ik verzorg verschillende cursussen op het gebied van het privacyrecht en spreek veelvuldig over uiteenlopende juridische onderwerpen.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Privacyrecht
  • Informatierecht (IT-recht)
  • Burgerlijk procesrecht (Litigation)

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen

Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A)
Vereniging Privacy Recht (VPR)
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

Neem vrijblijvend contact op

contact06 43 77 53 35