De Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) wordt gebruikt in samenwerking tussen zorgaanbieders. Het waarborgt een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Deze gedragscode is nu aangepast. De nieuwe versie bevat geen nieuwe regels, maar is aangepast aan onder andere de AVG.

De gedragscode Egiz bevordert een veilige omgang met medische gegevens door duidelijkheid te geven over bestaande wet- en regelgeving rondom gegevensuitwisseling, privacy en het medisch beroepsgeheim. Het helpt zorgaanbieders, zoals (huis)artsen, apothekers, ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden, onder andere bij het geven van een goede invulling aan de patiëntenrechten rond informatieverstrekking en toestemming bij het elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens. Bijvoorbeeld voor welke vorm van elektronische gegevensuitwisseling wel uitdrukkelijk toestemming (opt-in) van de patiënt gevraagd moet worden (bijvoorbeeld voor het LSP) en voor welke niet. Daarnaast geeft de gedragscode duidelijkheid over de beveiliging van patiëntgegevens en verheldering van verantwoordelijkheden.

De gedragscode Egiz is een resultaat van samenwerking tussen de volgende organisaties: KNMG en federatiepartners, NVZ, Ineen, KNMP en regio-organisaties SIGRA (voorheen EZDA), Zorgring NHN, Sleutelnet, RSO Haaglanden, Zorgnet Oost (voorheen IZIT), RZCC, REN West-Brabant en GERRIT.