Begin 2016 bleek dat de Belastingdienst inkomensgegevens van miljoenen huurders in strijd met de wet verstrekte aan verhuurders, om hen zo in staat te stellen inkomensafhankelijke huurverhogingen op te leggen. Deze onrechtmatige verstrekking is een grove schending van de privacy van de huurders, die er op moeten kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst deze gevoelige inkomensgegevens niet zomaar aan private partijen verstrekt, aldus de Woonbond.

In een collectieve actie tegen de Belastingdienst eiste de Woonbond een einde aan het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders. Daarnaast eist de Woonbond de op onrechtmatige basis geïnde huurverhogingen voor de huurders terug. Naar schatting gaat het om een totaalbedrag van zo’n 365 miljoen euro.

Lees hier de Dagvaarding die Anton Ekker namens de Woonbond opstelde en hier het Pleidooi.

De civiele rechter bepaalde op 10 januari 2018 dat de Woonbond niet-ontvankelijk was in een rechtszaak tegen de staat en verhuurders. De Woonbond is tegen deze uitspraak in beroep gegaan.